9 results
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Det var ønsket større vanntilførsel til 5 steder i kommunen. Det ble anbefalt å utbedre eksisterende anlegg og å grave nye brønner.
Vannforsyning bolig, Sekkingstad.
Vannforsyning bolig, Søreide.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
Vannforsyning 2 boliger, Fjell kommune.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.
Radiometriske Bilmålinger ble utført på 17 kartblad. Av disse er 8 kartblad ferdig målt. Det ble registrert ialt 46 anomalier, hvorav 8 så sterke at de er særskilt beskrevet. De fleste av disse ligger i pegmatitt. I en av disse peg- matitter, Einerkilen, har det vert forsøksdrift på uran. Det er kalkulert med at forekomsten inneholder 2,5 tonn uran.