1 results
Overdekkets mektighet skulle bestemmes på en rekke steder i Guldsmedvik og Mellomvika. Man skulle undersøke byggegrunnen for en rekke av Koksverkets anlegg og for en amoniakkfabrikk. Målingene ble overalt utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble delvis mindre gode på grunn av grunnstøyen i området. Men de resulterende løpetidsdiagrammene later til i det vesentlige å ha gitt grunnlag for entydige tolkninger. Lydhastigheten i overdekket varierte mellom 1200 m/sek.