1 results
Et område av Telemark, begrenset i nord ved Seljord og i vest ved Nisservann ble målt med 500 m. profilavstand. Målt areal 4600 km2, samlet profillengde 9200 km. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble samtidig utført elektromagnetiske og radiometriske målinger. Målingene ble utført 1962. Prosjektleder H. Håbrekke.