1 results
Overdekkets mektighet skulle fastlegges langs et antall profiler i 2 områder: 1. Tunneutslag i nordre ende av Våmarvatn, 32 4372 66165. 2. Tunneutslag i nordre ende av Totak, 32 4279 66270. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Kvaliteten av seismogrammene er stort sett gode, men de har likevel ikke gitt grunnlag for entydige tolkninger. Det anbefales at det i noen punkter foretas boringer/sjaktingerfor å klarlegge forholdene.