1 results
På eiendommen er det en gravet / utsprengt brønn som påstås skadet i forbindelse med at kommunen sprengte en grøft nær ved. En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt.