9 results
Det var ønsket vann til et landsted. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket en vurdering av mulighetene for større grunnvannsuttak fra fjellbrønner. Noen steder for boringer i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vannforsyning og kjølevann til ny fabrikk. Sted for boring i fjell for vanlig vannforsyning ble tatt ut. Kjølevann bør tas fra elven.
I tilknytning til planer om utfylling for en sporforlengelse ved Kambo på Østfoldbanen skulle en prøve å bestemme fjellets beliggenhet langs et profil i strandlinjen. Det forelå på forhånd resultater fra en rekke borhull, og hensikten med de seismiske refraksjonsmålingene var å kontrollere om antatt fjell fra boringene muligens kunne være steinfylling. Seismogrammene ble gode og skulle ha gitt grunnlag for sikre tolkninger. Overenstemmelsen med boringene ser ut til å være god.
Det var ønsket kjølevann til fabrikken. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 6 planlagte leiligheter. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til boligbebyggelsen i forbindelse med kraftverket. Boreplasser i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gardsbruk. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en planlagt bolig. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.