9 results
Det var ønsket vann til skole med internat. Under befaringen var brønnboring i fjell i gang, men med lite vann. Nytt sted for boring av ny brønn ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en planlagt skole. En brønnboring i fjell var ut- ført der skolen opprinnelig var planlagt, men det blir for kostbart å legge ledninger derfra. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en planlagt enebolig. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Det er boret 4 brønner innen et begrenset område, og kapasiteten blir nå for liten. Det gis en vurdering av eventuell sammenheng mellom brønnene.
Slakteriet får vann fra en borebrønn, men vannet er forurenset. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til skolen. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Feriehjemmet har en borebrønn i fjell, som gir saltholdig vann. Det synes ikke mulig å foreta brønnboring på eiendommen, uten en stor risiko for saltholdig vann eller myrvann. Det ble anbefalt å samle sisternevann fra takflatene.
Det var ønsket vann til pensjonatet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Vannverket får vann fra kilder i en tynn sandavsetning. Tiltak for å bedre kvalitet og kapasitet blir gitt.