2 results
Å samle kunnskap og gjøre den fritt tilgjengelig som et offentlig gode er svært lønnsomt for samfunnet. Geologiske kart og fritt tilgjengelige geologiske data er verdipapirer som brukes om og om igjen.
The collection and free dissemination of knowledge is valuable to society. Open-access data and geological maps are assets that can be used over and over again.