19 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Map explanation: NGU Report 2004.007
Plotteversjon 2005
Plotteversjon 2004
Plotteversjon 2005
Plotteversjon 2005
Plotteversjon 2005