Content type

Publication type

Publication series

Year published

County

2 results
Overdekkemektigheten skulle undersøkes i et område nedenfor Funnsjøen der det skal plasseres påhugg for den prosjekterte tunnel som evt. skal erstatte nåværende trerør. Hele tunneltraseen er tidligere undersøkt ved seismiske målinger, GM oppdrag nr. 191 (1956). Det foreligger ingen rapport fra disse målingene - kun rapportskisser (grunnprofiler). Hensikten med supplerende målinger var om mulig å finne et gunstigere sted for påhugget av tunnelen. Resultatene av målingene er vist i 5 grunprofiler.
Som ledd i forberedelse til driftsplanlegging ønsket oppdragsgiver å få utført geofysiske målinger over og omkring Gjersvikforekomsten. Forekomsten ble funnet i 1909 og er senere undersøkt ved diamantboringer og stolldrifter slik at den nå er relativt godt kjent, dog ikke tilstrekkelig for den endelige planlegging av drift. Forekomsten opptrer i grønnsten, har form av en mulde av størrelse 200x500 meter og ligger grunt. Det ble utført 500 per. el.magn. kond.