2 results
Dette oppdraget er å betrakte som GM's første boroppdrag og førte til ansettelse av Johs. Bratli som borformann ved institusjonen. Boringen er beskrevet av statsgeolog Færden i hans rapport av 26.11.1952 over malmforekomstene ved Mikkeljord. Da det fra GM's side ikke er utarbeidet noen rapport fra oppdraget, har en i sin helhet kopiert opp Færdens rapport. Boringene foregikk på grunnlag av GM's geofysiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 89. Det ble boret i alt 8 korte hull.
Det ble utført målinger i 3 felter. I det første (2,8 km2), som strekker seg ned til sjøen ved Dverberg kirke på østsiden av Andøy, ble det gjort el.magn. målinger (Turam) med utgangspunkt i en svovelkisanvisning i strandlinjen. I det andre feltet ved Skogvoll på Andøys vestside, ble det utført Turammål- inger i et lite område ved Gullhaugen skjerp som fører en fattig impregnasjon av svovelkis i kalkmarmor. Tilslutt ble det foretatt magnetiske målinger i et mindre område ved Lappmarkvann ca.