1 results
Undersøkelsene foregikk for det meste som rekoprosering. Skjerpene (A) ble undersøkt ved el.magn.kond.målinger (Turam). Det var ikke på forhånd angitt noen definitiv avgrensning av områdene som skulle måles. Ved kryssring- målingene omkring Skjerpene (A) ble det stort sett målt områder av begrenset utstrekning. Ved Turammålingene derimot ble det målt ganske store områder - felt B er ca. 24 km2 og felt C 5-6 km2 i utstrekning.