2 results

NGU har en egen database for geologisk litteratur om Norge. Her finnes en rekke rapporter og publikasjoner som omhandler geologiske tema.

LITO-prosjektet har sidan 1999 samla inn prøvar for å analysere berggrunnens kjemiske samansetting. Det er interessant når man vurderer kor det bør letast etter mineral, men det er også spanande for forsking og innafor offentleg arealplanlegging.