2 results
Det var aktuelt å få undersøkt grunnen med hensyn på overdekkets mektighet i forbindelse med en rekke forskjellige byggeobjekter. Overalt ble det målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det ble kartlagt mektigheter mellom 0 og ca. 20 meter.
I ettertid har det ikke vært mulig å få nærmere stedfestet hvor det er foretatt målinger. Av rapporten framgår det at det er målt følgende 5 steder: Raunelia, Grasdalen, Lyngsvatn, Kleggadalen og Håhellerdalen. Målingene ble utført etter vanlig refraksjonsmetode. Seismogrammene var gjennomgående av god kvalitet og løpetidsdiagrammene lot til å gi relativt sikre tydningsmuligheter. Se også GM rapport nr. 160 B, datert 31.