29 results
Borplass ble anvist, men det ble presisert at boringen er risikobetont. (Grønnskifer).
To alternativer ble tatt ut for plassering av et eventuelt borhull.
Vannforsyning bolig, Leirvåg.
Vannforsyning boliger, Hagavik.
Vannforsyning boligfelt, Bjørøya.
Vannforsyning 3 boliger, Li på Sotra.
Vannforsyning boligfelt Eiknes.
Boring frarådet.
Vannforsyning boliger, Lekvenvågen.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
To alternative plasseringer av et eventuelt borhull ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til landsted, Os.
Beskriver vannstand og komminikasjonsforhold i forbindelse med prøvepumping.
Forundersøkelse i forbindelse med grunnvannsforsyning til Odda tettsted. Undersøkelsene er utført på Jordalselvas delta i Sandvinvatnet. Det er foreslått utført en 20" rørbrønn til 30 m. dyp.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut. Risikobetont boring.
Vannforsyning bolig, Vågseidet.
Vannforsyning gardsbruk, Mongstad.
Vannforsyning bolig, Os.
Vannforsyning bolig, Hjelmås.
Vannforsyning boliger, Strøno.
Vannforsyning bolig Løtveidt.
Vannforsyning til Kongshaug Folkehøgskole.
Tett fylitt. Boring nærmest frarådet.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.
Antall profilkilometer 14100. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1974. Prosjektleder H. Håbrekke.