2 results
Det arbeides nå med å finansiere forskningsprosjektet ”Geosciences in the northern Arctic” (GoNorth), som skal kartlegge og undersøke den nordlige delen av Polhavet.
Bli med når direktøren ved NGU inviterer en nysgjerrig sommervikar på fossiljakt.