2 results
Den 22. oktober ble seks italienske vitenskapsmenn (seismologer) og en representant for sivilforsvaret dømt for uaktsomt drap.
  Se opptak av hele NGU-dagen 2015 her