2 results
Rørosområdet er et klassisk geologisk område, ikke minst gjelder dette sporene etter innlandsisen og isavsmeltingen.
Nidarosdomen hviler på et grunnfjell av steintradisjoner som ble etablert i Midt-Østen og Det gamle Egypt. Det fortsatte med romerne for 2000 år siden. Deres middelalderske etterkommere tok med seg kunnskapen fra England til Norge.