1 results
I forbindelse med prosjekteringen av ny dam i Killinstrømmen fikk GM i oppdrag å utføre seismiske målinger for å bidra til klarlegging av fjellets beliggenhet i det aktuelle område på begge sider av den gamle dammen. Det ble målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Overdekkets mektighet ble funnet å variere mellom 0 og 40 meter.