27 results
Antall profilkilometer 14100. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1974. Prosjektleder H. Håbrekke.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.
Vannforsyning 3 boliger, Li på Sotra.
Vannforsyning bolig Løtveidt.
To alternativer ble tatt ut for plassering av et eventuelt borhull.
Borplass ble anvist, men det ble presisert at boringen er risikobetont. (Grønnskifer).
Vannforsyning boligfelt, Bjørøya.
Vannforsyning bolig, Hjelmås.
Vannforsyning bolig, Leirvåg.
Vannforsyning boliger, Hagavik.
Vannforsyning gardsbruk, Mongstad.
Vannforsyning bolig, Vågseidet.
Vannforsyning boligfelt Eiknes.
Vannforsyning til Kongshaug Folkehøgskole.
Tett fylitt. Boring nærmest frarådet.
Vannforsyning boliger, Strøno.
Boring frarådet.
Vannforsyning bolig, Os.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut. Risikobetont boring.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
To alternative plasseringer av et eventuelt borhull ble tatt ut.
Vannforsyning boliger, Lekvenvågen.
Anvisning av borested for vannforsyning til landsted, Os.
Beskriver vannstand og komminikasjonsforhold i forbindelse med prøvepumping.
Forundersøkelse i forbindelse med grunnvannsforsyning til Odda tettsted. Undersøkelsene er utført på Jordalselvas delta i Sandvinvatnet. Det er foreslått utført en 20" rørbrønn til 30 m. dyp.