19 results
Sted: Båtsfjord kommune. Fylke: Troms og Finnmark
Bli med til Sand i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.
Reisadalen er et dalføre i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. Dalen har særegne landformer med store fosser og et trangt gjel.
Ramså på østkysten av Andøya i Nordland fylke. Her finner du fine sanddyner, ei strandflate dekket av myr, og fossilførende bergarter fra kritt og jura tid.
Bli med til Stor-Esjeøya i Brønnøy kommune i Nordland. Her finner du et lite lokalt klebersteinsbrudd fra middelalderen.
Ved elva Sanddøla i Grong kommune i Trøndelag finner vi en flott dødisgrop.
I denne saken har vi samlet noen spørsmål og svar som kom inn under de ulike foredragene på NGU-dagen.
I dag ser vi på en rest av gammel gruvehistorie i Orkland kommune i Trøndelag.
Farstadsanden finner du i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
Bli med til Fjord kommune på Sunnmøre, og til juvet som er oppkalt etter bruderøveren Gudbrand…
Bli med til Bjørnafjorden i Vestland fylke. Her finner du rester av en vulkansk havbunnsskorpe.
Preikestolen finner vi i Strand kommune i Rogaland.
Her er NGUs serie med geologiske steder vel verdt et besøk.
Lista fyr ligger i Farsund kommune i Agder. Her finner vi en rekke kvartærgeologiske dannelser.
Seksjon for byggeråstoffer og geokjemi ved NGU er med i et samarbeid mellom Polen, Ukraina, Latvia og Estland, for å se på utfordringer med grunnvann på tvers landegrensene.
I dag viser vi fram Kremmerodden i Gjøvik kommune i Innlandet fylke.
Eierforhold og hovedprinsipper
Grimsmoen i Folldal kommune i Innlandet er den største løsmasseavsetningen i innlands-Norge.
Akershusklippen i Oslo er en rygg av eldgamle prekambriske, krystalline bergarter, som gneis og amfibolitt.