1 results
Græsli Grube dannet et naturlig utgangspunkt for undersøkelsene i nordlige del av feltet Haltdalen - Tydal. Malmen i Græsli Grube fører kobberholdig svovelkis med noe sinkblende. Da malmen er kvartsholdig antok man at lednings- evnen ville være liten og at indikasjonene ville bli svake. Man var samtidig forberedt på at de kisholdige grafittskifere som opptrer i feltet ville gi indikasjoner og komplisere undersøkelsene. Det ble utført el.magn. målinger (Turam).