January 16th 2008

Marin grense

Finnes det lister med angivelse av marin grense (MG) f.eks. kommunevis for Norge?

Dessverre finnes det ingen slik oversikt over hele Norge hverken på kart eller lister. Behovet er absolutt stort for å få utarbeidet en oversikt da vi til stadighet får spørsmål om MG fra ulike brukere og fra ulike deler av landet. Vi må i hvert enkelt tilfelle gå inn på våre kvartærgeologiske kart og beskrivelser eller gå inn i litteraturen for å finne svarene i de aktuelle områdene.