January 24th 2008

Fossiler i Lofoten

Er det steder i Lofoten der man kan finne fossiler?

I Lofoten finnes det ikke sedimentære bergarter som kan inneholde fossiler. Men man kan selvsagt finne relativt unge fossiler av skjell, planter etc. i løsmassene (sand, grus, jord) som ligger oppå berggrunnen.

Hvis man er heldig, kan man likevel noen steder finne løsblokker av sedimentære bergarter av den typen som finnes ute på sokkelen. Disse blokkene er transportert med isen opp på land. I Sortlandsundet er det f.eks. funnet flere løsblokker av sandstein og konglomerat med tallrike fossile muslinger (bl.a. "østers") og blekkspruter (belemnitter, indre skall som ser ut som sigarformete rør). Selv om Lofoten består av gamle granitter, glimmergneis og migmatittisk gneis, er det ikke lange stykket ut til de sedimentære avsetningene på sokkelen, og ingen har i dag oversikt over hva som kan skjule seg av sedimentære bergarter i fjordene.