January 24th 2008

Finnes det stein som flyter

Hvorfor flyter tre og ikke stein?

Hvorfor noe synker og noe flyter har med vekt og noe som kalles massetetthet (hvor tett massen inne i gjenstanden er pakket sammen) å gjøre. Ved stor massetetthet blir gjenstanden tyngere. Trevirke inneholder små hulrom som er fylt med luft (= mindre massetetthet). Men tre kan også synke hvis disse hulrommene fylles med vann. På bunnen av innsjøer vil man kunne finne mye treverk som er "tunge" fordi de er gjennomtrukket av vann. Ting synker når massetettheten er større enn vannets massetetthet ("Arkimedes" lov)
 
Steiner har stort sett større massetetthet enn tre. Men også steiners vekt varierer veldig avhengig av hvilke mineraler de er bygd opp av og hvor tett atomene inne i steinen er pakket sammen. Kvarts er lett, mens steiner med f.eks. jernrike mineraler er tunge. Pimpstein er et eksempel på en stein med mange porer (luftbobler), og den kan derfor flyte på vann.