May 16th 2011

Friske midler til Mareano

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en ekstrabevilgning på til sammen 44 millioner kroner til kartleggingsprogrammet MAREANO. - Svært gledelig, sier forsker Terje Thorsnes, som leder NGUs aktiviteter i programmet.

KartleggingsområderØKTE MIDLER: Regjeringen vil ha kartlagt nye områder raskt.Mareano-programmet utføres i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø.

Delelinjeavtalen

Mesteparten av de friske midlene vil gå til å starte opp dybdekartlegging av de tidligere omstridte områdene i Barentshavet, hvor Norge og Russland tidligere i år kom til enighet om delelinje.

- Dette er store områder, totalt om lag 88 000 km2, med store naturverdier og potensielt store hydrokarbonressurser. Området strekker seg rundt 1000 kilometer nordover fra Finnmarkskysten, og krysser særlig verdifulle og sårbare områder knyttet til polarfronten og iskanten, forteller Thorsnes.

Selve kartleggingen av geologi og biologi kan tidligst starte i 2012, etter at dybdedataene er ferdig behandlet.

Forserer Nordland VI

Også kartleggingen av Nordland VI sørvest for Lofoten blir nå forsert.

- Det blir hektisk, men dette skal vi klare, sier Terje Thorsnes. Arbeidet startet opp i 2010, og den opprinnelige planen var å fullføre datainnsamlingen i 2012. Nå mobiliseres ekstra fartøytid og ekstra mannskap for å få fullført kartleggingen allerede i 2011.

Nordland VI er et område med store naturverdier, blant annet med store forekomster av korallrev knyttet til det store skredområdet Røstrevet ytterst i Trenadjupet.

- Vi forventer også å finne nye korallrev og mye spennende geologi i området, sier Terje Thorsnes.