September 16th 2011

Hvilken bergart finner jeg i Sandefjord?

Jeg lurer på hvilken bergart berggrunnen i Sandefjord består av, nærmere bestemt Østre Kamfjord? Og vet man når den ble dannet?

Sandefjordområdet (stort sett hele området mellom Langesund og Tønsberg) dekkes av en bergart som normalt omtales som ”larvikitt”. I mer generell geologisk språkbruk kaller vi den også en ”monzonitt”. Larvikitten er imidlertid en monzonitt med et helt spesielt utseende, og den fins egentlig bare i Norge – den er kjennetegnet ved et tydelig blått fargespill i store feltspatkrystaller som ligger i bergarten, og spesielt i polerte flater blir steinen utrolig flott.  Larvikitten er derfor en stor eksportartikkel og du finner den i mange fasader, gulv og benkeplater både i Norge og i resten av verden. Larvikitt ble i 2008 utnevnt til Norges nasjonalstein, og Norsk geologisk forening utga en bok om bergarten.

Larvikitt er en størkningsbergart – dvs at det er en bergart som er dannet fra en smelte som trengte seg inn i den øverste del av jordskorpen. Dannelsen foregikk i forbindelse med utviklingen av en stor riftsone i og langs dagens Oslofjord. Og alderen – for ca 295 millioner år siden, i det vi kalder karbon-tiden.