October 7th 2011

Ultraren kvarts i Kvinnherad

Nordic Mining mener at Nesodden kvartsforekomst i Kvinnherad er svært verdifull og at mineralet kan brukes i flere høyverdige produkter. Forekomsten ble detaljkartlagt av NGU-forsker Axel Müller i 2007.

Kvarts_KvinnheradKVARTS: Forekomsten ligger mellom 210 og 320 meter over havet i Kvinnherad kommune i Hordaland.

KvartsåreÅRE: Den store og massive kvartsåra strekker seg over cirka 600 meters lengde. Klikk på kartet for stor versjon.Så sent som i juli gjennomførte geologer en ny, detaljert feltkartlegging av forekomsten. Kartleggingen påviste en stor og massiv kvartsåre på cirka 600 meters lengde. Den bekreftet dermed den tidligere kartleggingen og prøvetakingen som forsker Axel Müller ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjorde i 2007.

Nå har selskapet i tillegg fått positive resultater for fremstilling av høyren kvarts fra forekomsten, som ligger mellom 210 og 320 meter over havet i Kvinnherad kommune i Hordaland, cirka 600 meter sør for vegen mellom Sunndal og Rosendal.

Høy kvalitet gir høy pris

I en børsmelding fra Oslo Børs fastslår administrerende direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining at det er spennende at selskapet i prosessforsøk har klart å fremstille slike høyrene kvaliteter.

-De lovende resultatene understreker de kommersielle mulighetene for forekomsten. Den må nå regnes som et nytt og strategisk viktig prosjekt i vår portefølje. Det er naturlig å sikte mot høyverdige markeder, som også gir de beste prisene for kvartsen, sier Fossum.

Nordic Mining har eksklusive rettigheter til det som heter Nesodden kvartsforekomst i Kvinnherad kommune i Hordaland. Allerede i 1964 ble området undersøkt av Christiania Spigerverk. Nå er forekomsten estimert til å inneholde 2,7 millioner tonn kvarts.

Bruk i mikroelektronikk

Nordic Mining ønsker å teste kvartsen til bruk i forskjellige produkter og antyder at uprosessert kvarts fra Nesodden kan møte kravene fra solcelleindustrien. 

-Med videre prosessering kan selskapet imøtekomme kravene i høykvalitetsmarkeder, som for eksempel til optisk glass, høytemperaturlyspærer, smeltedigler, halvledere og mikroelektronikk, heter det i børsmeldingen.

Prosesseringstestene er gjennomført av det tyske laboratoriet Dorfner Anzaplan, som har spesialkompetanse på kvarts. Testene omfatter ulike separasjonsmetoder for å fjerne urenheter i kvartsen, og inkluderer mekaniske separasjonsteknikker og syrebehandling.


Fakta:
Nordic Mining

  • Nordic Mining ASA er et ressursselskap med operativ virksomhet og flere høyverdige metall- og mineralrettigheter.
  • Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. De gjennomfører omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat.
  • Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger selskapet utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomsten med høyren kvarts i Kvinnherad i Hordaland.

Fakta:
Høyren kvarts

  • Høyren kvarts er kvartskonsentrat av stor kjemisk renhet som brukes til elektronikk- og solcelleindustri. Høyren kvarts som egner seg for utvinning er sjelden å finne.
  • varts av lav kvalitet, som blir brukt av stålverk og silisiumsindustrien, koster 15–40 amerikanske dollar per tonn, mens høyrene kvartskonsentrater koster 600 dollar per tonn - eller mer, i følge stocktalk.no.