March 19th 2013

WMS for Skredhendelser i ny versjon

Ny versjon av WMS-tjenesten for Skredhendelser er nå klar til bruk.

Den nye versjonen av  WMS-tjenesten finner du her:

http://geo.ngu.no/mapserver/SkredHendelserWMS2

Erstatter WMS-tjenesten http://geo.ngu.no/mapserver/SkredHendelserWMS (slettes 20. juni 2013)

Endringer:
- Nye lag og lagnavn.
- Nye målestokkterskler for lagenes synlighet i kartet.
- Ny symbolisering.
- Nytt faktaark.