April 12th 2013

Ny database for undersøkelsesrapporter

En ny database med rapporter fra letevirksomhet på forekomster av statens mineraler er opprettet. Det er Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard som har utarbeidet databasen.

BleikvassliNEDLAGT: Fra Bleikvassli i Hemnes i Nordland, en nedlagt sulfidgruve.

- Rundt 6800 rapporter er lagret i databasen, som vil bli oppdatert årlig. Rapportene er hovedsakelig norskspråklige. Databasen er utviklet i samarbeid med NGU, skriver Direktoratet for mineralforvaltning i en pressemelding.
 
- Formålet er bedre kommunikasjon og tilgjengelighet overfor mineralnæringen, kommunene og andre brukere.  Dette er et ledd i oppfølgingen av tiltak i strategi for mineralnæringen om økt brukerorientering  og forsterket samarbeid mellom direktoratet og NGU, heter det i pressemeldingen.