November 6th 2013

Sammen for å sikre geologisk arv

Geoparker, turisme og undervisning. Det er de tre stikkordene når NGU nå har samlet interessegrupper for å forvalte den norske geoarven gjennom et geoparknettverk.
Geopark-nettverket, fra høyre: Pål Thjømøe (Magma Geopark), Torill Engen Skaugen (UNESCO),
Lars Erikstad (Progeo), Anne Birkeland (Naturhistorisk museum), Kristin Rangnes (Gea Norvegica
Geopark), Tom Heldal, NGU. Bak: Rolv Dahl, NGU.

Med blant annet UNESCO på laget har NGU samlet en norsk nasjonal komité for geoarv og geoparker. Den nye gruppen har nettopp startet arbeidet, men allerede nå er det klart at det er tre områder det skal jobbes inn mot.

Tre hovedområder

- Geoarv, geoturisme og undervisning. Innen hver av disse feltene skjer det mye spennende allerede. Etter den første samlinga vi har hatt med geoparknettverket ser vi at det er ulike synspunkter og ulike innfallsvinkler til forvaltningen av geoarven. Vi skal prøve å samle de gode kreftene og danne en nasjonal komité som jobber for naturbasert turisme og bevisshet om geoarven, sier Rolv Dahl. Han er leder for arbeidet ved NGU.

To norske geoparker

På verdensbasis er det om lag 100 globale geoparker som er godkjent av UNESCO. Per i dag er to av dem i Norge: Magma Geopark i Rogaland og Vest-Agder og Gea Norvegica Geopark i Vestfold ogTelemark. I Norge er det i dag flere steder som har ambisjoner om å søke geoparkstatus. UNESCO vil sannsynligvis spille en mer fremtredende rolle i arbeidet med geoparker framover.

- UNESCO vil anbefale en nasjonal støtte og kvalitetssikring av geoparkområdene før de tar stilling til om en geoparksøknad skal behandles. Slike vurderinger er blant oppgavene det nye nettverket ønsker å jobbe med, forteller Dahl.

Formidling av opplevelser

Formidling av geologi er en viktig del av forvaltningen av geoarven. Foto: Rolv Dahl

- Geoarvnettverket ønsker å bidra til at flere steder med spesiell geologi, får hjelp til å formidle og ta vare på denne opplevelsesressursen, supplerer Aleksandra Jurus, forsker på geoarv og geoturisme i NGU.

I tillegg til NGU, består nettverket foreløpig av representanter for UNESCO, de to eksisterende globale geoparkene i Norge, ProGeo, Universitetsmuseene og Norsk Geologisk Forening. I løpet av den kommende tiden er det ventet at ytterligere et par institusjoner blir representert. Det er bestemt at NGU skal ha en sekretariatsfunksjon for komiteen.

I 2014 vil komiteen jobbe med å utvikle mandatet sitt, konstituere seg og arrangere et seminar med geoparker, geoarv og geoturisme som tema.