January 9th 2014

Nedetid på NGUs servere

NGU planlegger å flytte datarom fredag 17. januar og lørdag 18. januar. Det betyr at alle våre tjenester er utilgjengelige i denne perioden, med start fredag kl 16.00.

Følgende blir berørt:

  • Websider (www.ngu.no, www.prospecting.no, www.grunnvann.no
  • Karttjenester og kartinnsyn (geo.ngu.no herunder også leveranser til mareano og skrednett)
  • Levering/mottak av epost (blir køet hos ekstern leverandør)
  • Databaseinnsyn

Det er forventet normal drift fra kvelden 18. januar.

Vi beklager de ulemper dette medfører for brukere av våre data.