August 29th 2014

Skredkartlegging ved Jostedalsbreen

I luftige omgivelser, og med Jostedalsbreen ruvende i bakgrunnen, har NGU-forskere denne sommeren gjort ny kartlegging av steinskred.

Øyvind Rem under luftig feltarbeid i Sogn og Fjordane - med Jostedalsbreen i bakgrunnen. (foto: Gro Sandøy)Øyvind Rem under luftig feltarbeid i Sogn og Fjordane - med Jostedalsbreen i bakgrunnen. (foto: Gro Sandøy)

Om lag 50 skredområder ble undersøkt under feltarbeidet i Sogn og Fjordane. Arbeidet spente fra overflyging med helikopter, via kartlegging i felt til detaljerte målinger med GPS og ekstensometer (måler størrelse og utvidelse av sprekker i berggrunnen).

Landsomfattende

Arbeidet er en del av en landsomfattende kartlegging av steinskred. I tillegg til Sogn og Fjordane gjøres de samme målingene i Troms, Møre og Romsdal, Telemark og Rogaland.

Det er NVE som er oppdragsgiver, mens NGU driver og gjennomfører prosjektet.

- Bare i Sogn og Fjordane har vi oversikt om lag 200 potensielle ustabile områder, sier prosjektleder Freddy Yugsi Molina fra NGUs skredlag.

I tillegg til Freddy, deltok Reginald Hermanns og Gro Sandøy fra skredlaget. NTNU-student Øyvind Rem og GPS-ekspert Trond Eiken fra Universitetet i Oslo var også med på det luftige feltarbeidet.

Detaljerte målinger med ekstensometer foretas av Reginald Hermanns (f.v), Gro Sandøy og Freddy Yugsi Molina.Detaljerte målinger med ekstensometer foretas av Reginald Hermanns (f.v), Gro Sandøy og prosjektleder Freddy Yugsi Molina.

Ekstensometeret gir en god pekepinn på hvordan skredområdene utvider seg.Ekstensometeret gir en god pekepinn på hvordan skredområdene utvikler seg.

GPS-måling under skredkartlegging, krever nøyaktighet. Trond Eiken fra Universitetet i Oslo stiller inn instrumentene riktig .GPS-måling under skredkartlegging, krever nøyaktighet. Trond Eiken fra Universitetet i Oslo stiller inn instrumentene riktig .