Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

157 results
Boring frarådes. Samling av takvann anbefales.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til drift av radarstasjon. Vannbehovet er lite.
Vannstanden i en borebrønn i fjell har gradvis sunket til et nivå under pumpen som sitter fast i borhullet. En råsprengt vanntunell går rett ved borhullet i et nivå som er noen få meter høyere enn bunnen av boringen. Det er sansynlig at en har fått en gradvis oppløsning av mineraler på sprekkeflater slik at det i løpet av ca. 25 år har blitt forbindelse mellom borebrønnen og vanntunellen. Tunellen drenerer derved boringen. Sprengningsarbeider i nivå med toppen av boringen, og ca.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
To boliger og en saftfabrikk ønsket mer vann. Ble forsynt med vann fra en 82-meters dyp borebrønn. Forurenset bekk fra Grønmo fyllplass rant der beste mulighet for boring hadde vert. Ny boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for hagevanning, Bygdøy.
Vann til enebolig. Grovkornet Nordmarkitt, forholdsvis godt oppsprukket, men bratt terreng kan gi dyp boring. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig (Thorleif Haugs vei)

Pages