Laurent Gernigon

Image
Laurent Gernigon
Laurent Gernigon
laurent.gernigon@ngu.no
Scientist
Organisasjon og ansatte