333 results
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bebyggelse ved Støa.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk, eventuelt også til vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet gneis.
Det var ønsket vann til 2 hytter. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Vurdering av tiltak for å utbedre vannforsyningen Løsset ved Storsjøen. Se også rapport av 3/5- 76.
Uttak av borplassering i fjell for to boliger.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 500 pe. Anbefalt dypsnittundersøkelser ved NV - siden av vannet.
Vurdering av grunnvannsmuligheter i fjell for div. steder i Søndre Land.
Vurdering av kilder til vannforsyning for planteskole. To rapporter: 11.06 1976 og 27.07 1976
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Bergarten virket tett, og det var forurensninger i området. Boreplass ble tatt ut, men det ble anbefalt å få tilknytning til kommunalt vannverk.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gardsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Brønnboring ble frarådet. Bergart gneisgranitt.
En tankbil som veltet forårsaket forurensning av en brønn.
Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet i en nedenfor- liggende brønn.
Det var ønsket større vanntilførsel til 5 steder i kommunen. Det ble anbefalt å utbedre eksisterende anlegg og å grave nye brønner.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt enebolig. Bergarten i området er finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 planlagte villaer. Bergarten i området er finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gardsbruk og en planlagt villa. Bergarten er finkornet glimmer gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 2 bolighus. Boreplass i sliregneis ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning/husholdning.
Anvisning av borested for vannforsyning til 8-10 hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Gammel gravet brønn bør utprøves før boring.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av boresteder for tillegg vannforsyning til Hølen.
Anvisning av borested for vannforsyning til planlagt bolig.
For jordbruksvanning anbefales gravd brønn. Boreplass ble tatt ut, men antas å gi for lite vann.
Anvisning av borested til hagevanning, tre boliger.
Anvisning av borested til hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.

Pages