333 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til boligfelt, Vestmarka. Anbefalinger om sonderboringer på delta.
Ovarsiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for 300 pe. Foreslått forundersøkelser ved Haugen ( 4184 65385 og på nordsiden av elva ). Akutt behov for vann til to gårder foreslås løst ved liggende rørbrønn ( masseskifte ) ved elva ( 4207 65392 ).
Vurdering av skade på borebrønn pga. vegsprengningsarbeid.
Grunnvannsforsyning til bolig Redalen. Erstatningsbrønn pga. veiarbeid.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig og hytte.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er sliregneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og hagevanning.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Plass for dypbrønnsboring ble anvist i steiltstående kvartsitt.
Vannforsyning bolig, Søreide.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.
Det var ønsket vann til husholdning og eventuelt til vanning av jorder. To boreplasser ble tatt ut. Bergart er grovkornet gneis.
To boliger og en saftfabrikk ønsket mer vann. Ble forsynt med vann fra en 82-meters dyp borebrønn. Forurenset bekk fra Grønmo fyllplass rant der beste mulighet for boring hadde vert. Ny boreplass ble tatt ut.

Pages