March 18th 2010

Stor tilstrømning til Geologiens Dag

Over 150 mennesker besøkte Geologiens Dag ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) lørdag 3. september. NGU åpnet dørene til foredrag, konkurranser og utstillingen "Norske landskap - børs og katedral".
USTABILT: Det er denne fjellkroppen forskerne nå stiller diagnosen på. Dermed kan det etableres overvåking av fjellet.

Geologiens Dag, i regi av Norsk Geologisk Forening (NGF), hadde denne helgen klart å stable på beina hele 161 arrangementer over hele landet.

Målet var å vise fram landets geologiske mangfold og hvilken betydning geologien har for samfunnet.

Ved NGU fikk interesserte tilhørere blant annet høre sju korte populærvitenskapelige foredrag. Det var konkurranser, aktiviteter for barna og en posterutstilling om utviklingen av norske landskap.

Farlige fjell
Ett av foredragene tok fatt i farlige norske fjell og den omfattende forskningen som pågår blant annet i Åkneset i Møre og Romsdal.

Her er det avdekket et stort ustabilt fjellparti. Dersom fjellet raser ned i fjorden, kan det utløse flodbølger som i sin tur kan ramme flere av tettstedene i Stranda kommune.

- Vi gjennomfører ikke dette kostbare prosjektet for å stille vår egen nysgjerrighet, men for å redde liv, sa spesialrådgiver Jan Høst ved NGU.

Han mener omfattende kartlegging av den ustabile fjellkroppen vil sørge for at kommunene får på plass et godt overvåkingssystem.

- Slik kan folk varsles og evakueres i tide dersom fjellet begynner å rase i fjorden, sier Høst.

Om Nidarosdomen
I andre foredrag kunne de besøkende lære om steinen i Nidarosdomen, om hvordan istiden formet Trondheim, om korallene på bunnen av Trondheimsfjorden og om bergartene som danner Bymarka utenfor Trondheim.

Samtidig fikk publikum forklart hvordan svevestøv etter piggdekkbruk oppstår. I tillegg var det foredrag om miljøgifter i byen; om forurenset bygrunn og hva som skjuler seg barnas sandkasser.

Les mer:
Programmet ved NGU
Dette er Geologiens Dag