June 1st 2010

Avslører 70 millioner år gammelt havnivå

Da dinosaurene ble utryddet for 65 til 70 millioner år siden sto havnivået hele 170 meter høyere enn i dag. De verdensomfattende oversvømmelsene i det hete klimaet var dermed mer omfattende enn det forskerne hittil har trodd.

HavnivåPerioden mot slutten av kritt ble etterfulgt av en gradvis senkning av havbunnen, slik at havet trakk seg tilbake. Foto: EdelPix

En internasjonal forskergruppe har - langt mer nøyaktig enn før - klart å modellere havnivået i den geologiske tidsperioden som kalles kritt.

Forskere fra Norge og Australia har gransket fortidens havbasseng og sett på hvordan havnivået blir påvirket av sammenhengen mellom havbunnspredning og effekten av mantelstrømninger.

Resultatet av det omfattende forskningsarbeidet, som er gjort i Norge og Australia, er presentert i det velrenommerte, vitenskapelige tidsskriftet Science 7. mars.

Forskerteamet

Gaina_SteinbergerForskerne Carmen Gaina og Bernhard Steinberger.Det er et solid knippe forskere som står bak de nye anslagene:

  • Carmen Gaina er leder for geodynamikklaget ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Den rumenske forskeren arbeider med platetektonikk hvor hun kombinerer blant annet tyngdemålinger, dybdedata, magnetisme og seismikk for å rekonstruere forskjellige regioner over hele kloden.
  • Bernhard Steinberger arbeider ved laget for geodynamikk ved NGU. Den tyske geofysikeren har spisskompetanse på numerisk modellering av strømninger i jordens mantel, på bevegelse av hotspots - eller varmepunkter - og på forandringer i jordens rotasjonsakse.

Sammen med sine kolleger R. Dietmar Müller og Maria Sdrolias ved Universitetet i Sydney og Christian Heine ved StatoilHydro, har de skjøvet kunnskapen om Jorden i kritt et godt stykke videre.

Jorden i kritt

- Vår sammenstilling av den globale havnivåkurven mot slutten av kritt, har gitt oss et forbedret rammeverk for videre forskning, men også for leting etter naturressurser og for å modellere langtids klimaendringer, forklarer Bernhard Steinberger.

Kritt er en viktig geologisk tidsperiode. For 145 til 65 millioner år siden var Jorden preget av flere store oversvømmelser. Klimaet var svært varmt og det var ingen sammenhengende isdekker. I denne perioden ble det dannet porøse bergarter som blant annet dagens nordsjøolje fant vegen til og lagret seg i.

På landjorda dominerte dinosaurene samtidig som Jorden opplevde at blomsterplantene, de nære slektningene til bjørk, eik og poppel, utviklet seg kraftig. I havet strømmet flagellater og foraminiferer, encellede dyr som dagens klimaforskere bruker til å granske fortidens klimaendringer.

Usikre beregninger

Perioden mot slutten av kritt ble etterfulgt av en gradvis senkning av havbunnen, slik at havet trakk seg tilbake. Forskerne har lenge vært svært uenige om hvor høyt det globale havnivået egentlig nådde på den tiden.
Beregningene har spriket mellom 40 til 250 meter høyere enn i dag.

- Våre modelleringer viser et havnivå som lå 170 meter høyere enn det vi opplever i dag, forteller Bernhard Steinberger.

- Resultatene støtter teorien om at strømninger i mantelen påvirker topografien og spiller en viktig rolle for innsynkninger på kontinentalgrensene, sier han.