January 23rd 2015

Kommer det en ny istid?

Det vil komme en ny istid, men når er usikkert. Her er det snødekte landskap på Jan Mayen. Foto: Fredrik Høgaas, NGU.
Jeg lurer på om det er grunn til å tro at det kommer en ny istid?

Det korte svaret er: Ja. Det er enighet blant geologer om at det fortsatt vil komme en ny istid. Det har vært tre store istider de siste 300 000 årene. Det har også være mange mindre og kortere isperioder i to millioner år før det.

Hvis vi ser bort fra dagens klimaforandringer, kunne man spekulert i om trenden mot ny nedkjøling ville begynne om 500 til 5000 år. Men med de forandringene i klima vi ser i dag, først og fremst nedsmeltning av isen over Nordishavet, kan situasjonen bli en annen. Dette er en selvforsterkende prosess. Dvs at med mindre is blir det endringer i albedo som er hvor mye stråling fra solen som blir reflektert tilbake til rommet av alle hvite flater på jorden dvs snø og is. Dermed blir det varmere neste år igjen fordi mindre og tynnere is dannes om vinteren, noe som medfører raskere smelting på våren osv. Det kan derfor diskuteres om dagens klimaendringer vil "holde tilbake" gangen mot ny istid som er styrt av de langsomme endringene i jordens forhold til solen.

Siden det er alt for mange usikkerheter i vår forståelse av både klima og havsirkulasjon, er det nok ingen som vil gjette hva som skjer med neste istid. Endringene tar uansett veldig lang tid i forhold til et menneskeliv. For å gi et tidsperspektiv; begrepet KLIMA er en middelverdi av vær og temperaturer over 30 år. En istid begynner med langsom nedkjøling over flere tusen år! Det tar mange hundre år med kulde og snø som ikke smelter om sommeren før de fleste typer breer rykker frem en km.