Innrapportering til nasjonale geologiske databaser

Her kan du rapportere og registrere informasjon i våre nasjonale geologiske databaser og registre. Vi har ulike innganger og verktøy for ulike brukergrupper - velg relevant inngang fra lista nedenfor.

NADAG: Lever komplette datasett med GeoSuite Toolbox

For konsulenter

NADAG: Lever enkle datasett i NADAG WebReg

For kommuner, konsulenter mfl.

BRØNNREG: Registrere grunnvannsborehull / brønn

For bore- og konsulentfirma

GRANADA: Etterregistrere eksisterende brønn / kilde

For konsulenter og privatpersoner

GRANADA: Registrere grunnvannsrapport / undersøkelse

For konsulenter

GeofReg: Levere geofysiske data og rapport

Innrapportering og etterregistrering av bakkegeofysikkundersøkelser

"Geologisk arv"

Registrering av geosted for arealplanleggere

Registrering av geotyp for arealplanleggere

Registrere geologisk arv for geologer