Driftsmeldinger

Nedetid karttjenester søndag 10.november

Published: Wednesday, November 6, 2019 - 15:57 | Last change: Wednesday, November 6, 2019 - 15:59

Pga programvareoppdatering tas flere tjenester ned,

Dette inkluderer:

  • BrønnReg - Registrering av grunnvann- og energi-brønner
  • Selvbetjent nedlasting av geologiske data 
  • Dette kan også påvirke kartinnsyn og underliggende tjenester. 

WMS-tjenester skal fungere som normalt, med noen unntak for egenskap-spørringer.

Ved spørsmål - wmsdrift@ngu.no

Nedetid lørdag 31.08.

Published: Tuesday, August 27, 2019 - 12:01 | Last change: Tuesday, August 27, 2019 - 12:01

NGU oppgraderer lagringsystemer fra kl 8 til ca 17 førstkommende lørdag 31.08. Berørte systemer er eksempelvis nedlastingsløsning og noen karttjenester samt innsyn i fagdatabaser.

Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no.no

Nedetid lørdag 24. pga oppdatering

Published: Wednesday, August 21, 2019 - 11:04 | Last change: Wednesday, August 21, 2019 - 11:04

NGU oppdaterer en av våre plattformer, og berørte tjenester vil være NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data.

Karttjenester (WMS) og applikasjoner (kartinnsyn) skal ikke bli berørt.

Ved spørsmål - kontakt wmsdrift@ngu.no

Ikke-planlagt nedetid NGUs kartinfrastruktur

Published: Thursday, April 25, 2019 - 09:33 | Last change: Thursday, April 25, 2019 - 09:34

NGUs infrastruktur for kart på nett (med unntak av WMS-tjenestene) var utilgjengelig nå på morgenkvisten, men var operativ igjen fra kl 09:22

Hvis det fortsatt er noe som ikke virker, ber vi om at dette varsles til wmsdrift@ngu.no

Utfasing av karttjenesten NGU_EMODNET_Submarine_Slides

Published: Wednesday, March 20, 2019 - 13:30 | Last change: Wednesday, March 20, 2019 - 13:32

Karttjenesten NGU_EMODNET_Submarine_Slides skal fases ut da andre partnere i EMODNET-prosjektet har tatt over administrering av skreddata i Europa og tilbyr en oppdatert karttjeneste. Undersjøiske skred i Norske hav- og kystområder som forvaltes i NGUs databaser, er tilgjengelige gjennom to oppdaterte WMS-tjenester fra NGU: MarinTerrengWMS2 og MarinGeofarerWMS.

Ikrafttredelsesdato 15.06.2019

Pages