Driftsmeldinger

Ikke-planlagt nedetid NGUs kartinfrastruktur

Publisert: Torsdag, 25 april, 2019 - 09:33 | Sist endret: Torsdag, 25 april, 2019 - 09:34

NGUs infrastruktur for kart på nett (med unntak av WMS-tjenestene) var utilgjengelig nå på morgenkvisten, men var operativ igjen fra kl 09:22

Hvis det fortsatt er noe som ikke virker, ber vi om at dette varsles til wmsdrift@ngu.no

Utfasing av karttjenesten NGU_EMODNET_Submarine_Slides

Publisert: Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:30 | Sist endret: Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:32

Karttjenesten NGU_EMODNET_Submarine_Slides skal fases ut da andre partnere i EMODNET-prosjektet har tatt over administrering av skreddata i Europa og tilbyr en oppdatert karttjeneste. Undersjøiske skred i Norske hav- og kystområder som forvaltes i NGUs databaser, er tilgjengelige gjennom to oppdaterte WMS-tjenester fra NGU: MarinTerrengWMS2 og MarinGeofarerWMS.

Ikrafttredelsesdato 15.06.2019

Endring på karttjenesten MarinBunnsedimenter.

Publisert: Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:28 | Sist endret: Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:28

Oppdatering av databasen og karttjenesten MarinBunnsedimenterWMS vil medføre at kartlaget «Bunnsedimenter (kornstørrelse) sokkelkart» (LAYER NAME=Kornstorrelse_Sokkel) vil bli fjernet fra tjenesten. Store deler av norsk kontinentalsokkel og Barentshavet har nå datadekning av mer detaljerte og oppdaterte data, og Sokkelkartet fra 1991 (Vorren, Vassmyr) er utdatert. Selve dataene tas vare på i den maringeologiske databasen og kan bestilles ved henvendelse til NGU (marinedata@ngu.no)

Endringer trår i kraft fra og med 15.06.2019

Nedetid grunnet elektrisk arbeid fredag 14.12. kl 16 til søndag

Publisert: Mandag, 10 desember, 2018 - 15:46 | Sist endret: Mandag, 10 desember, 2018 - 15:46

Vår husvert skal foreta større utskiftinger på det eletriske anlegget. Dette medfører at vi tar ned det meste av vår IT-infrastruktur fredag 14.desember kl 16.

Enkelte tjenester slik som epost blir forsøkt opprettholdt i perioden.

Ved spørsmål - ta kontakt med wmsdrift@ngu.no

Oppgradering av databasesystemer 3.11.

Publisert: Mandag, 29 oktober, 2018 - 14:37 | Sist endret: Mandag, 29 oktober, 2018 - 14:38

Lørdag 3.11. i tidsrommet 9-16 utføres oppdatering av NGUs forvaltningsdatabase.
Dette skal i utgangspunktet ikke direkte berøre NGUs karttjenester (WMS), men ved egenskap-spørringer (GetFeatureInfo) som knyttes videre opp mot ulike faktaark-løsninger kan bli berørt av nedetiden.

Nedlasting av datasett via Geonorge eller NGUs egen nedlastingsløsning vil også være berørt av denne oppgraderingen.

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift at ngu.no eller databestilling at ngu.no

Sider