Eirik Pettersen

Image
Eirik Pettersen
Eirik Pettersen
eirik.pettersen@ngu.no
Head Engineer
Organisasjon og ansatte