29. januar 2015

Bergfakta fra siste 24 timer


Mineralressurser har mange bruksformål i samfunnet.
Mens du jobber, spiser og sover arbeider bergindustrien for fullt.

Visste du at de siste 24 timene er det solgt 268.000 tonn mineralske råstoffer til en verdi av 35 millioner kroner i Norge? At bergindustrien har skipet ut grus og pukk til utlandet for 3,2 millioner kroner? Eller at jern, nikkel og ilmenitt er eksportert for 7,3 millioner kroner fra Norge?

Hver og en av oss forbruker i gjennomsnitt 12 tonn stein i året. Sånt blir det arbeidsplasser av!

Les mer i mineralstatistikken