23. januar 2015

Kan lyder og støy utløse et snøskred?

Bilde fra Kicking Horse Mountain Resort, Golden i Canada. Foto: Nicolas Cool, Unsplash.
Vi har en diskusjon gående på en Facebook-gruppe om støy fra for eksempel fly kan utløse et snøskred?

Et veldig interessant og spennende spørsmål! Jeg er ikke ekspert på snøskred, men tilfeldigvis sitter jeg i dag på Universitetet på Svalbard i Longyearbyen (UNIS) med to masterstudenter som spesialiserer seg i snøstabilitet. Dette svarer de:

Det er en vanlig misforståelse at hørbar lyd kan utløse et snøskred. Dette er ikke sant! Det finns noen typer kraftige, lavfrekvente trykk-bølger som kan destabilisere noen spesielle typer løsnø. Dette krever spesielt utstyr hvor en type spreng-klokke (bjelle) blir løftet med helikopter veldig lavt over det stedet hvor man ønsker å utløse skredet. Dette blir brukt for eksempel i Alpene som sikkerhetstiltak. Det utløses en type gasseksplosjon inne i denne "bjellen" som lager en kraftig trykkbølge av spesifikk bølgelengde rett ned i snømassene. Tykkbølgen forandrer krystallstrukturen i snøen, og dermed utløses skredet.

MEN: det er ingen lyd som vi mennesker kan høre, fra stemmer, fly eller rifleskudd eller noe annet som kan utløse et snøskred.

Dette svar med vennlig hilsen fra masterstudenter i snøstabilitet ved UNIS, med erfaring fra Alpene, USA og Svalbard.

Du kan lese mer om "Avalanche triggering by sound: myth and truth" fra en konferanse i Davos i 2009