23. januar 2015

Hvordan greier dere å holde de geologiske kartene på nett så oppdatert?

Hvordan er NGUs kart såpass detaljerte, lurer innsenderen på.
Jeg lurte på hva dere bruker som kildedata for kartet på for eksempel løsmassekartet? Hvordan blir innholdet på dette kartet oppdatert? Detaljnivået er mye bedre enn noe annet jeg har sett før, hvordan er det mulig?

Kartene på ngu.no lages ved å hente detaljert informasjon direkte fra databaser hos NGU og Kartverket. Dette er mulig ved hjelp av en teknologi vi kaller Web Map Service (WMS) som returnerer kartbilder ut i fra koordinater og tema vi ønsker å vise. Dette er en teknologi vi som leverer kart til samfunnet er enige om å bruke. En felles standard både i Norge, Europa og større deler av verden.

Veier, vann, bygninger og høydekurver er eksempler på kartinformasjon som ligger i Kartverkets kartdatabaser. De hentes direkte hver gang du forstørrer eller flytter deg i kartet. Løsmassekartet hentes på samme måte fra våre egne databaser på NGU. Du får se et kombinert kart med informasjon fra begge etatene.

Dette betyr at vi på NGU slipper å lagre og oppdatere informasjon om veier, bygninger osv. hos oss. Vi henter det beste fra Kartverket til enhver tid.