23. januar 2015

Hvordan finner vi ut mer om grunnforhold og sprekkesoner?

NGU overvåker årlig norsk grunnvannskvalitet i fjell og løsmasser. Bildet er fra Kautokeino i Finnmark 18. juni 2018. Foto: Pål Gundersen, NGU.
Vi skal bore en 660 m lang tunnel til vannkraftformål. Synlige sprekker i fjellet gjør at vi er usikre på om området og grunnforholdene er egnet for tunnel. Hvordan finner vi ut mer om grunnforhold og sprekkesoner?

De fleste bergartstyper vil ha sprekker og svakhetssoner som enten vil kunne skape problemer under boringen eller ved vannlekkasjer etterpå. Oppsprekkingen er vanligvis tydeligst i overflaten pga frostprosesser og kan av og til se verre ut enn det er innover mot dypet. Svakhetssoner og forkastninger (større sprekkesoner) derimot som en ser i overflaten, vil nesten alltid kunne finnes igjen på dypet der en eventuell vanntunnel skal gå.

Ved god ingeniørgeologisk kartlegging i felt og studier av flybilder i en tidlig fase av prosjektet, kan det ofte være mulig å planlegge tunneltraseen slik at den krysser færrest mulig store sprekker/svakhetssoner eller krysser mest mulig rett på slik at en unngår at tunnelen i verste fall blir gående langs med en større sprekk. Dette må dere leie inn en ingeniørgeologisk konsulent til å gjøre.