13 resultater
Vedlegg til NGU-rapport 2005.004
Vedlegg til NGU-rapport 2006.093
Plotteversjon 2007