Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Publiseringsår

Fylke

2 resultater
Ved undersøkelsene i Lossius Grubefelt i 1942 (GM Rapport nr. 32) ble det foretatt orienterende målinger i området ved Sara Grube 800 meter øst for Lossius Grube. Det ble observert indikasjoner på ledende soner som fortsetter mot øst og ut av feltet som ble målt den gang. Oppgaven var nå å foreta en nøyere kartlegging av disse soner og deres forløp videre mot øst. Det ble ut- ført el.magn. målinger (Turam) dels ved induktiv dels ved konduktiv strømtil- førsel til grunnen.
På grunnlag av skjerp og avdekninger ved Lossius og Sara Grube og funn av kisblokker i nærheten av Skjerpene, var det formodet at det her kunne finnes malmer av betydning. Det var stilt som undersøkelsens oppgave å lokalisere de eventuelle malmforekomster, samt å klarlegge deres utstrekning. De kjente kismineraliseringer ligger i glimmerskifer med amfibolitt, nær opp i mot kontakten med det overliggende serpentivmassiv.